10. Sınıf

Polinomlar
Polinomlar
Polinomlarda Toplama ve Çıkarma
Polinomlarda Çarpma İşlemi
www.matematikkitabi.com © 2021
Hazırlayan: Murat ELİÇALIŞKAN