11. Sınıf

Mutlak Değer
Mutlak Değer (Tanım)
Mutlak Değerin Cebirde Kullanımı
www.matematikkitabi.com © 2021
Hazırlayan: Murat ELİÇALIŞKAN