Soru 1

Eşitsizliklerin Çözümü

Yardım Yardım

5x > 10

A
x > 2
B
x < 2
C
x > −2
D
x < −2
 
 
www.matematikkitabi.com © 2021
Hazırlayan: Murat ELİÇALIŞKAN