Soru 2

Eşitsizliklerin Çözümü

Yardım Yardım

3x + 2 > 8 ise x aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A
x >
10/3
B
x < 2
C
x < −2
D
x > 2
 
 
www.matematikkitabi.com © 2021
Hazırlayan: Murat ELİÇALIŞKAN