Soru 3

Eşitsizliklerin Çözümü

Yardım Yardım

3x - 7 < 5 ise x için hangisi doğrudur?

A
x < −
2/3
B
x > 4
C
x < 4
D
x < −4
 
 
www.matematikkitabi.com © 2021
Hazırlayan: Murat ELİÇALIŞKAN