Soru 5

Eşitsizliklerin Çözümü

Yardım Yardım

−4x > −12 için hangisi doğrudur?

A
x > 3
B
x > −3
C
x < 3
D
x < −3
 
 
www.matematikkitabi.com © 2021
Hazırlayan: Murat ELİÇALIŞKAN