Soru 6

Eşitsizliklerin Çözümü

Yardım Yardım

−5y − 7 ≤ 3 eşitsizliğini sadeleştiriniz.

A
y ≥ 2
B
y ≤ 2
C
y ≤ −2
D
y ≥ −2
 
 
www.matematikkitabi.com © 2021
Hazırlayan: Murat ELİÇALIŞKAN