Soru 7

Eşitsizliklerin Çözümü

Yardım Yardım

x − 3/5
≥ −2 eşitsizliğini çözünüz.

A
x ≥ 5
B
x ≥ 7
C
x ≥ −7
D
x ≤ −7
 
 
www.matematikkitabi.com © 2021
Hazırlayan: Murat ELİÇALIŞKAN