Soru 2

Fonksiyonlar

Yardım Yardım

Aşağıdaki tablodaki değer ikililerini fonksiyon denklemi şeklinde yazınız.A
y = x + 3
B
y = 3x
C
y = 4x
D
y = x - 3
 
 
www.matematikkitabi.com © 2021
Hazırlayan: Murat ELİÇALIŞKAN