Soru 4

Fonksiyonlar

Yardım Yardım

Aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyon ifade etmez?A
A
B
B
C
C
D
D
 
 
www.matematikkitabi.com © 2021
Hazırlayan: Murat ELİÇALIŞKAN