Soru 3

Kümeler Konusuna Giriş

Yardım Yardım

X kümesi 3'ün katlarından,
Y kümesi 6'nın katlarından,
Z kümesi 9'un katlarından oluşuyor.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

(⊂ "kapsar" işaretidir)

A
X⊂Y
B
X⊂Z
C
Z⊂Y
D
Z⊂X
 
 
www.matematikkitabi.com © 2021
Hazırlayan: Murat ELİÇALIŞKAN